Tao Geomancie zorgt dat een woning of werkplek volledig stressvrij en geharmoniseerd wordt.

Tao Geomancie neutraliseert alle stressvelden in de aarde en het gebouw.

De energie in een woning of gebouw wordt verhoogd naar +800qu. Dit is de energie van een ongerept oerbos.

Clearing van grond en pand

Reiniging van woning, gebouw en aarde middels Tao Geomancie

STRESSOREN
De grond waarop een woning of gebouw rust is in de afgelopen duizenden jaren gebruikt door talloze culturen. Het kan vroeger zee of moeras geweest zijn. Er kunnen gevechten hebben plaats gevonden of heeft gediend als begraafplaats voor mensen of dieren. Deze dingen hebben energetisch hun sporen achter gelaten in de aarde en onbewust zijn ze voelbaar.

Een gezond stuk grond heeft een vitaliteit van +500 tot +800 qu zoals maagdelijk oerwoud of oerbossen. Het is niet ongebruikelijk in dicht bevolkte landen dat de vitaliteit in woningen -600 tot -1000 qu is. Bijna altijd wordt dit veroorzaakt door oude graven. De energie van een begraafplaats is -3000 qu. Mensen die in zo’n huis wonen hebben vaak last van een vorm van depressie, hebben gezondheids-problemen of zijn niet gelukkig en succesvol in hun leven.

Klimaatverandering en aardbewegingen hebben effect op ondergrondse water-stromen, breuklijnen en straling. Mensen en dieren die lang op zulke stressplekken slapen of werken hebben last van overmatige stress en zijn vaker ziek.

REINIGING, BALANS EN VITALISERING
Een Qi-Mag Tao Consultant is in staat om meer dan 350 negatieve stress frequenties in een woning of gebouw te identificeren. Hij beschikt over beproefde technieken om deze stressvelden te neutraliseren en te harmoniseren.

Een Qi-Mag Tao Consultant verhoogt de vitaliteit van grond en gebouwen naar een pure energiestaat van +800 qu die zuurstof en luchtionisatie aantrekt. Dit heeft een positief effect op de gezondheid en het veerkrachtig oud worden van de bewoners.

Bewoners ervaren een grotere mentale helderheid en balans. Ze voelen zich creatiever en nemen intuïtief betere beslissingen. Dit heeft tot gevolg dat iemands productiviteit toeneemt en men succesvoller is in zaken.

Geopatische stress wordt geneutraliseerd waardoor bewoners beter slapen en degeneratieve ziektes (o.a. Alzheimer, en artrose) en kanker afnemen of zelfs verdwijnen.

In ruimtes met weinig geo-stress kunnen kinderen zich beter concentreren en hun leervermogen verbetert. Over het algemeen hebben bewoners minder slaap nodig en vinden er minder vaak ongelukken plaats.

De reactivatie van het ‘hart-punt’ in de woning zorgt dat relaties harmonieuzer worden. Het ‘voorspoed’, ‘overvloed’ en ‘helingspunt’ zorgen voor meer geluk, overvloed en potentie.

Grotere vitaliteit van de bodem zorgt voor gezondere oogsten die gezondheid van mensen ten goede komen.

EEN INVESTERING IN BETERE GEZONDHEID EN EEN SUCCESVOL LEVEN
Een Tao Geomancie reiniging mag beschouwd worden als een uitstekende investering voor een betere gezondheid en welzijn van mens en dier. Dat weegt met gemak op tegen de kosten van ziekte, verzuim en een reductie in het gebruik van sterke koffie en pepmiddelen om het vol te kunnen houden.

Hallo wereld!

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met schrijven!

Lees meer

Net een oude Engelse herberg

Een oude grachtenwoning uit 1613 bleek vol te zitten met geesten. Een kribbig oud vrouwtje wilde absoluut niet weg. Een leeuw laat zich gelden.

Lees meer