A andacht
D oorzetten
E nergie
L oslaten
A vontuur
A lert
R eflectie              

Mijn totemdier is de Adelaar. De zeven letters vormen de kernkwaliteiten waar ik voor sta. 

In al mijn werkzaamheden zet ik mijn (ziels)talent in om blokkades op te ruimen waardoor er weer ruimte ontstaat om te leven en te werken.

Ik weet waar het stokt, zowel bij mensen, voorwerpen of gebouwen en heb de gave om de blokkades weg te nemen.

Veel mensen met traumatische ervaringen kunnen helpen. Ik ben gespecialiseerd in opvang na levensbedreigende ervaringen (bankovervallen, bedrijfsongelukken, enz.). Hiervoor gebruik ik de reconstructie-methode. De laatste jaren heb ik vooral gewerkt met slachtoffers van huiselijk geweld.

Daarnaast kunt u mijn hulp inroepen om negatieve energieën op uw werkplek of in uw woning weg te nemen zodat er weer positiviteit en ruimte ontstaat. Ik kan dit ook op afstand. Ik heb inmiddels vele woningen en voorwerpen vrij gemaakt van blokkades. Iemand zei “Jij maakt contact met de ziel van de woning”. Het is wonderlijk om te helpen bij de transformatie van een woning of bedrijfsgebouw of gebied en de helende werking daarvan op de bewoners of gebruikers.